X

Đang cập nhật link IOS Click vào link này
Link tải IOS

Sau khi tải về Nhấn Cài đặt - Chung - Quản lý thiết bị - Ứng dụng doanh nghiệp - Tin cậy Thêm chi tiết: